Đã đóng

Payroll

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱20546 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱10000 - ₱30000 PHP
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

To provide payroll computation for the startup company

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online