Đóng

help with script installation

Dự án này đã được trao cho netforce với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

recently bought a perl script for a new website and I would like some help with script installation.

there's been no complaints about the script authors and their scripts so the installation should be pretty easy.

thanks.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online