Đã đóng

Convert .png image to .dst embroidery format

Dự án này đã được trao cho EagleVisi0n với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have one logo in png format and the task is to convert it from .png to .dst format for embroidery and chance the color to golden. This is necesary for me to take it to the design shop and get it printed in a hat. Will pay 10 usd.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online