Đã hoàn thành

Edit 5 photos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swapnildesign với giá €20 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I have 5 photos (I have attached thumbnails). I need to get portrait photo for one person in each photo:

crop photo, blur or paint more even background, a bit retouching on the face.

At the end I expect 5 portrait photos with aspect ration 2(width):3(height).

I need these photos to be finished in next 10 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online