Đã đóng

Hire a Photographer

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $425 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We are a new couple located in Australia. We are looking for someone who is good at taking pre-wedding photo shooting. If you are interested, please send us some of your works [Removed by admin]. The budget is roughly AUD300 depend on the final photos.

Các kỹ năng được yêu cầu
Sydney, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online