Đã đóng

Photo Editing for Website Content

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £66 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are nearly finished collating content for our new company website but the images we have don't look very good. I need someone who can edit these images to a specification which is shown in the file below and I can also [Removed by Freelancer Admin] over. So the main subject is all in focus and colour but anything in the background is suitably blurred as shown. This needs to be done by 17:00 GMT TODAY 17/02/2017. Only serious takers please.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online