Đã hoàn thành

REMOVE BACKGROUND FROM IMAGE

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sufian121 với giá $10 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Photo Editing Services. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $10 - $30 AUD. Please see uploaded image i want professionally enhanced and the background removed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online