Còn mở

photographer job

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là Rp10463818 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp2500000 - Rp7500000 IDR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Building Architecture, Caricature & Cartoons, Photo Editing and Weddings. I am happy to pay a fixed priced and my budget is Rp2500000 - Rp7500000 IDR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online