Đã đóng

photography taipei

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱88889 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱60000 - ₱120000 PHP
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Need pictures to be taken for around 250 products (category of alcoholic beverages). For each product 4 sided view to be provided - detailed specification and guideline will be provided. also, we will arrange for you to go to a store and take product shots.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online