photography taipei

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $1500 - $3000 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Need pictures to be taken for around 250 products (category of alcoholic beverages). For each product 4 sided view to be provided - detailed specification and guideline will be provided. also, we will arrange for you to go to a store and take product shots.

Person needs to be based on Taipei

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online