Đã đóng

Find someone in Kolkata, India for help us to do some Data Entry Work

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥4170 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥2000 - ¥6000 CNY
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Must be near Dalhousie Urban Area

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online