Find someone in Kolkata, India for help us to do some Data Entry Work

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ¥2000 - ¥6000 CNY
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Must be near Dalhousie Urban Area

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online