Đã đóng

Food and Interior Photography Ongoing

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I have a photography company based in Chicago. I work with my clients to hire photographers in other cities.

I am looking for someone experienced in food & beverage, space and occasionally event photography that we can work with on a regular basis.

Các kỹ năng được yêu cầu
Seattle, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online