Hire a Photographer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $240 - $400 ARS / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I will travel to London next april and I would like to do a photo session on London streets. I'm not model and I don't to publish any clothes brand or whatever I just want to have some cool pics for me of my travel. If you are a cool photographer and You know some good places to take pics please contact me. Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
London, United Kingdom

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online