Hire a Photographer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

We are a professional meditation group who travel the world to spread our teachings and meditation techniques. Looking for a photographer to cover a 3 day meditation event from March 2-5 in the Key Largo area. For more information about our events and group, please visit [url removed, login to view]

We will offer a free stay at the luxury resort in Miami for 4 nights in return for a discounted bid from you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Key Largo, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online