Đã đóng

Hire a Photographer

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM410 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We need photographer to take fashion label lifestyle shoot around singapore area. We shoot will take around 2-3 hours. Take place at some of the singapore tourist place like orchard road. Photographer can hitch our car when we change location for shooting. Date will be 20th March , Time : 1pm - 3 pm. But time we will can adjust based on your availability.

Các kỹ năng được yêu cầu
Singapore

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online