Còn mở

Hire a Photographer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM475 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We need photographer to take fashion label lifestyle shoot around singapore area. We shoot will take around 2-3 hours. Take place at some of the singapore tourist place like orchard road. Photographer can hitch our car when we change location for shooting. Date will be 20th March , Time : 1pm - 3 pm. But time we will can adjust based on your availability.

Các kỹ năng được yêu cầu
Singapore

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online