Đã đóng

Individual Photography shoots

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3 - $10 SGD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I would like to have my photos taken individually for future use. Fun shots, smiling, model shots. Would prefer if photographer is good at make-up and hair styling and a female. I am 19 this year, would need help in knowing how to pose.

Các kỹ năng được yêu cầu
Henderson Road, Southern Ridges, Bukit Merah, Singapore

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online