Còn mở

Photograph International Students at USA High Schools

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4223 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 CAD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Take photos of international students at 3 of our partner high schools in the Boston area. come up with a selection of 5-10 pictures for each of the 3 schools. These will be used on our brochure covers.

Timing: complete by the end of May

Finished product - small group of ethnically diverse happy students and public, private and boarding school. Public school images convey more casual feeling, and private and boarding convey fun but more "posh" or "accomplished" mood.

Must be complete by May 25

Our staff will coordinate the organization with the schools.

Past covers attached

public: [url removed, login to view]~/media/Files/PDF/Educatius/Catalogs/2017-2018/[url removed, login to view]

private [url removed, login to view]~/media/Files/PDF/Educatius/Catalogs/2017-2018/[url removed, login to view]

boarding: [url removed, login to view]~/media/Files/PDF/Educatius/Catalogs/2017-2018/[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu
Boston, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online