Đã đóng

My Photography Project

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $201 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I'm looking for a photographer in Dubai. Need to do a small photoshoot for the company. Mainly photos of employees in uniforms needs to be done, with one of Dubai landmarks on the background (burj khalifa, burj al arab, etc.). Duration of photoshoot about an hour, need total of 20 high quality photos. + would be great if photographer had a Blonde lady (model type) that could take a part in the photoshoot.

Các kỹ năng được yêu cầu
Dubai, United Arab Emirates

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online