My Photography Project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

We need a freelancer photographer for a corporate sector photoshoot. He/she must be able to capture prolific videos and photos of our work station, short interviews and must be expertise in his work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Kirti Nagar, India

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online