Photography for Wedding

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹75000 - ₹150000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Capture every moments (2-3 days) during wedding ceremony.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu
Beawar, India

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online