Đã đóng

Photography for Wedding

Dự án này đã được trao cho kumarvijay9921 với giá ₹125000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Capture every moments (2-3 days) during wedding ceremony.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Beawar, India

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online