Đã đóng

Product photography. 30 items to take minimum

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $585 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I have some sample products which I have done for my clients for the past few years. And I will would like to showcase it on my website. Will need 2 to 3 angles per product also . Interested party kindly send existing portfolio of products photography. White background

Các kỹ năng được yêu cầu
Singapore

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online