Còn mở

Take 360 Photos of Real Estate Property (Camera included)

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $181 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Take 360 photos, and static photos of a property in Staten Island, NY and upload images to google drive.

We will provided 360 camera if needed.

Các kỹ năng được yêu cầu
Staten Island, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online