Đã đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1744 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Need some photos taken in open public space. During 1-2 days.

Photos of a specific target group (will be described specifically).

Some milieu photos and some of 1-2 persons.

Expected outcome is 2-3 photos.

Deadline Feb 24.

Các kỹ năng được yêu cầu
Kuala Lumpur, Malaysia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online