Take some Photos

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Hello Guys

This is ruby. We are a vaporizer company. Now we need some guys take some photography for us, the require is as follow:

1: 1 piece stuff, must be 30 photography.

2: Should be street snap or Studio shooting or Indoor still photography.

3: Should be in different shooting angle.

4: Please use your SLR or Iphone when shooting.

5: Finish shooting within 3 days after get the stuff.

Once we come to an agreement, we will ship you sample. You guys need finish the 30 photograph within 3 days after get the sample, and send us your finished photograph. Just keep the sample after you finish shooting.

If you have talent in photograph, please contact us right now, thank you.

Ruby

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online