Đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $214 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello Guys

This is ruby. We are a vaporizer company. Now we need some guys take some photography for us, the require is as follow:

1: 1 piece stuff, must be 30 photography.

2: Should be street snap or Studio shooting or Indoor still photography.

3: Should be in different shooting angle.

4: Please use your SLR or Iphone when shooting.

5: Finish shooting within 3 days after get the stuff.

Once we come to an agreement, we will ship you sample. You guys need finish the 30 photograph within 3 days after get the sample, and send us your finished photograph. Just keep the sample after you finish shooting.

If you have talent in photograph, please contact us right now, thank you.

Ruby

Các kỹ năng được yêu cầu
United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online