Take some Photos

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Hi,

I need 3 photos of me. Please see the example photos attached. I need the same background colors, poses etc. but me instead of the gentleman. I need the photos to be retouched and I literally need just 3 photos sent to me by email or uploaded online so I could download them. The filenames of example photos are the actual sizes I need to get. I'm flexible about time and place within San Francisco.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
San Francisco, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online