Đã đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hi,

I need 3 photos of me. Please see the example photos attached. I need the same background colors, poses etc. but me instead of the gentleman. I need the photos to be retouched and I literally need just 3 photos sent to me by email or uploaded online so I could download them. The filenames of example photos are the actual sizes I need to get. I'm flexible about time and place within San Francisco.

Các kỹ năng được yêu cầu
San Francisco, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online