Đã đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £14 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Product photography of bags and other fashion items. Pure white background.

255 and high quality images. Need them finished and ready quite quickly

Các kỹ năng được yêu cầu
Edgware, United Kingdom

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online