Còn mở

Take some Photos

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Would like some one who can help me with making a profilio for modeling and I help them build there's I like new ideas and would like to see where I can take this career get back if ur interested in helping me and me helping you

Các kỹ năng được yêu cầu
Philadelphia, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online