Còn mở

Take some Photos

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €222 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

product photography with horse

Các kỹ năng được yêu cầu
Frankfurt, Germany

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online