Còn mở

Take some Photos

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for freelancers in the European area. I prefer Ukrainian.

If you are a European, then please place your proposal.

And then, let's discuss about the job via interview more clear.

Hope your response.

Regards.

Các kỹ năng được yêu cầu
null, Hong Kong

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online