Take some Photos - 20/03/2017 09:21 EDT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Hi,

we need five good photos of the Spielbank Kiel building. We can offer a fixed payment of 60$ for all 5 photos. If you live there and can take the photos, we would be happy to buy them.

You don't need a professional camera. Even photos with a high quality smartphone like the iPhone or Samsung Galaxy will be fine. We would prefer photos on a sunny day or at night if the quality is good.

Thanks in Advance!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu
Kiel, Germany

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online