Đang Thực Hiện

Take some Photos of fabrics

I have around 200 fabrics, I would like a professional service for take pictures of each fabric from 3 perspective and angles.

Kỹ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Bangkok, Thailand

Xem thêm: party escrow service, model repair service, photoshop change pictures service, pictures perspective drawings, edit photos model pictures, collared shirt fabric photos, 1000 photos pictures zip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangkok, Thailand

Mã Dự Án: #14391810

Đã trao cho:

obcpe

I'm a professional photographer. I also have a full on site studio flash equipment to take photo of the fabrics product. Please do let me know if you need further info. Thanks & best regards, Ob.

$750 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $620 cho công việc này

aronpeters53

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0