Đã hoàn thành

wood images

Dự án này đã kết thúc thành công bởi brianwandtke với giá $155 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

looked for Wood color and texture samples in the following size 114 x 2000 as the minimum size.

We are using the images to use in a wood color configuration tool.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online