Đã đóng

Photoshop Action Script Expert

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3784 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for someone to create a series of action scripts that creates that takes a PNG, runs the PNG through a hot folder and outputs a series of TShirt, Phone Case, Mug & Poster mockups.

We're also looking to have existing photoshop & print production action script modified and tailored to our process.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online