Đã đóng

Powerpoint Presentation for Display at Funeral

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $109 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I need someone to compile a PowerPoint presentation within 48hrs for a funeral for this Saturday 18th February. We will provide the photos and give the song title when project is awarded. Photos will be uploaded within 24hrs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online