Đã hoàn thành

Virtually stage a bed into a room

Dự án này đã kết thúc thành công bởi davidtruong8686 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Project must be completed within 2 hours!

Virtually add mattress and bedding to 2 photos of the same room from different angles, must be high resolution and must be done tastefully. Items to include are bedding (sheets, comforter and decorative pillows see attached photo as a sample)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online