Đã đóng

Alter Images for app submission for MSJS

Dự án này đã được trao cho MSJS với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Edit the current screenshot so that it meets the submission criteria for ios and android app store.

[url removed, login to view]

3.5-Inch Retina Display Screenshots (may use 5.5-, 4.7, or 4-inch Display)

4-Inch Retina Display Screenshots (may use 5.5- or 4.7-inch Display)

4.7-Inch Retina Display Screenshots (may use 5.5-inch Display)

5.5-Inch Retina Display Screenshots

[url removed, login to view]

read screenshot

Thanks.

j

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online