Đã đóng

Alter Low quality image to High quality

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I want a low quality image (attached) to be turned into a high quality image also it USB very blurry the image so I want to unblur the image.I just want want the girl and her clothes to be converted not the background

"Just the human with her clothes and hand not the background"

Please only bid if you can do this , Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online