Đã hoàn thành

Alter existing web markup and inserimage

Dự án này đã kết thúc thành công bởi viji24 với giá $88 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

One page html template is provided. I need this html to be modify and content to be added. Content such as text and images are also provided. You may need to resize images, they are fit nicely with the webpage. Specific instruction is also already written.

My budget range is 60 - 90

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online