Đã hoàn thành

Alter image / Photoshop

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swapnildesign với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

Correct Image attached:

- remove hair from top forehead

- correct jacket collar on the right side in order to be firm to the suit

- correct suit next to the tie knot so that it all looks perfect

- remove any freckles on face

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online