Đã đóng

Alter image, remove background and enhance,

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

I have about 30 pictures of a person with a white wall behind them, I need the background removed, and made see through. I also need all images enhanced and retouched to make sure they are the best quality, I also need them in high-quality and a low-quality version.

Please quote monkeys when you submit your proposal.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online