Đã đóng

Alter and improve one .AI Image

Dự án này đã được trao cho husnainameen với giá $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I have a basic .AI graphic and we want to add some graduated colour and make the image more professional and also closer track our draft concept of what we are trying to describe.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online