Đã hoàn thành

Alter one Black and White Image

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DezignzBeasT với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I have an image. I just need to change the shape of the rock hold to match our rock hold better. I will provide the image to be changed as well as a picture of the new rock hold for the shape design. Needs to be consistent in the black and white. Add a grain look to the wood. Make the wood double in width and add two holes as if they were drilled. The rest of the image is to stay the same. The following text needs to be changed:

Replace:

Place the 1-1/4" Bolt through the (1) Flat Washer

with:

Place applicable length bolt through (1) flat washer

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online