Đã đóng

Alter some Images - Need an image of a specific font converted to .eps image file

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I need a special font for a tshirt- The final project will need to be the word Boron and saved as an EPS image. See my attached picture for the type of font I need. Instead of the word "Bees" I need the same font but the word "Boron". Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online