Alter some electronic images (TGA/PNG)

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

Hi, I need around 18 small images altered. Several are 128 x 128-pixel TGAs. The rest are 128 x 128-pixel PNGs. All the finished images need to be 32-bit colour depth, so you can either convert the 24-bit PNGs directly into 32-bit TGAs, or convert 24-bit TGAs I've made of the new images into 32-bit TGAs.

The images are 2D chess pieces, board background and icons/selection cursors for modding (legally) a chess software program. I need the pieces converted as described above, the board background changed in colour and some of the selection markers/cursors changed in colour. I can provide images of the board scheme I would like so you can see what I mean. It may take a couple of rounds of alterations before we can arrive at just the scheme I am looking for. The desired scheme image I have posted shows the right colours, but the pieces will be different and some of the other visual details.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online