Đã hoàn thành

2D Animation for kids cartoon series

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gopajash10 với giá $144 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

a short (8mins) and simple 2d animation for kids cartoon (similar to peppa pig)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online