Đã đóng

Category Images for my website

Dự án này đã được trao cho muhmmad123 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

On my website we need to create button with a background in the shape of a square. These will be images that we will provide. We need to put a grey filter over them, very light, and some text at the bottom. Very simple. We will have re occurring work for the freelancer we select.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online