Đã hoàn thành

Change 10 furniture images to a new colour, to show new stock colour

Dự án này đã kết thúc thành công bởi alexamadeo với giá £40 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

Items were photographed in a blue, and now in stock in a French Grey. We have a sample image of the new colour needed, and some factory images of how it should look re-coloured.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online