Đã hoàn thành

Convert my Logo to High Resolution

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hasankingk với giá $10 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

I require my 2 simple logos to be converted to a high resolution so they can be enlarged to large banners.

Please see my 2 logos attached, to be given as 2 different files (not on same page as pictured)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online