Đã hoàn thành

Convert logos to PNG and resize them

Dự án này đã kết thúc thành công bởi arunteotiakumar với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I've got a folder which contain about 300 odd logos. Almost ALL of them are in multiple formats. However, some of them are only available in Illustrator or EPS format.

I require someone to convert all the logos to "transparent" PNGs (with transparent background) and then resize all of them to fit inside a square size of 280x280px

The link to download the zip of the logos is here:

[url removed, login to view]

The final output should be a zip file which contains 1 folder under which I have 1 PNG for each logo type - that's all (no other formats or versions).

I need this done in 24 hours.

No negotiations on the price. I can only offer max of $30 for this.

This is the final offer.

Please only bid if you are capable to understand the requirements and get this done in 24hrs as per the specifications asked.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online