Đã hoàn thành

Cover Photo Edit

Dự án này đã kết thúc thành công bởi upendra169 với giá $15 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need an image to be cut out and then put in place onto another image instead.

I then need font changed from saying "shatter" to Ice Wax.

Should be a VERY quick job.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online